Gallery — Polish

Gallery Items tagged Polish

Show all Gallery Items

Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Praca dyplomowa Politechnika Śląska AEI szablon
Szablon pracy dyplomowej - wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. (Thesis template for the Silesian University of Technology)
Monika Nasuta
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii 15/16
Szablon pracy zaliczeniowej z epistemologii (Kognitywistyka, IP UAM).
Pawel Lupkowski
Wzór pracy dyplomowej SGH
Wzór pracy dyplomowej SGH
This document is a template for thesis that provides formatting that is in line with the requirements of SGH Warsaw School of Economics style guide.
Bogumił Kamiński and Michał Jakubczyk
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Mieliśmy do rozwiązania problem, który polegał na tym, że po otrzymaniu sygnału z anten sieci komórkowej musieliśmy zlokalizować dany telefon w budynku wydziału MiNI. Do określenia były współrzędne x, y oraz piętro w budynku. Projekt ten wykonywaliśmy w ośmioosobowej grupie. Co tydzień spotykaliśmy się na zajęciach, gdzie omawialiśmy postępy w zadaniu i stawialiśmy sobie nowe cele, zadania, a także rozpatrywaliśmy potencjalne problemy. Stworzyliśmy także grupę dyskusyjną, gdzie omawialiśmy rezultaty działań i zawieraliśmy istotne spostrzeżenia nt. projektu. Powstała również wspólna przestrzeń dyskowa, gdzie udostępnialiśmy sobie nawzajem różne dane, skrypty, wyniki, informacje, dokumenty, poradniki, wykresy i statystyki.
KorwinKrul
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior
aik-praca
aik-praca
Prosta praca naukowa
Robert Janusz
Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Jan Kociniak

Related Tags

International LanguagesMathUniversityGetting StartedProject / Lab ReportThesisXeLaTeXPolitechnika Śląska (Silesian University of Technology)SGH Warsaw School of Economics