Gallery — Farsi (Persian)

Gallery Items tagged Farsi (Persian)

Show all Gallery Items

Tafresh University thesis template
Tafresh University thesis template
این قالب مربوط به دانشگاه تفرش است.
Milad Rafiee
Beamer Example in Farsi
Beamer Example in Farsi
اسلاید فارسی با کلاس beamer که توسط آقای هادی صفی‌اقدم نوشته و در سایت پارسی لاتک قرار داده شده است. تنها تغییر ایجاد شده توسط من حذف زیر نویس(footnote) چرا که سایت هنوز از زی پرشین سال 2016 استفاده می کند و ایراد زیر نویس در آپدیت 2017 بسته زی پرشین به طور کامل رفع شده است.
milad
Farsi LaTeX article template
Farsi LaTeX article template
فرمت ساده مقاله فارسی
milad
یک اسلاید نمونه
یک اسلاید نمونه
قالب دفاع
milad
Sharif University of Technology Thesis Template
Sharif University of Technology Thesis Template
A thesis/dissertation template for the students of Sharif University of Technology.
Mohsen Sharifi Tabar
اسلاید فارسی
اسلاید فارسی
اسلاید فارسی با کلاس bidipresentation
milad
Thesis for Iran University of Science and Technology پایان نامه برای دانشگاه علم وصنعت ایران
Thesis for Iran University of Science and Technology پایان نامه برای دانشگاه علم وصنعت ایران
یک الگو برای پایان نامه فارسی برای دانشگاه علم وصنعت ایران که از فرمت پایان نامه دانشگاه تبریز الگو گرفته است. نویسنده آقای امین طوسی هستند. A template for a Persian dissertation for the University of Science and Technology of Iran, which is based on the dissertation format of Tabriz University.
milad

Related Tags

International LanguagesUniversityGetting StartedPresentationThesisBeamerXeLaTeXIran University of Science and Technology (IUST)