Gallery — Recent

A gallery of up-to-date and stylish LaTeX templates, examples to help you learn LaTeX, and papers and presentations published by our community. Search or browse below.

Template for Homework Assignments Quantitative Methods in Political Science University of Mannheim Fall 2019
Template for Homework Assignments Quantitative Methods in Political Science University of Mannheim Fall 2019
This template and tutorial will help you to write up your homework. It will also help you to use Latex for other assignments than this course's homework.
Marcel Neunhoeffer
Math 333  F19 Weekly Homework 1
Math 333 F19 Weekly Homework 1
Proof for 2.17 and 2.22.
Juliet Traini
Publications by Björn Schuller
Publications by Björn Schuller
Publications by Björn Schuller
Björn Schuller
Template for UCL Biochemical engineering
Template for UCL Biochemical engineering
This is a simple yet effective thesis template for students with fewer math equations. The logo can be changed as per requirement.
Tamoghna Das
DSI205 Template
DSI205 Template
Template for DSI205 Class
Sarun Gulyanon
Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé. Created with the Infographics CV template.
parmanand
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Trong thời buổi hiện nay, CNTT không chỉ là phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống, nhu cầu cá nhân mà còn được xem như thước đo về sự phát triển của bất kì một tổ chức, quốc gia nào. Việc triển khai các hệ thống quản lý giúp gia tăng năng suất hoạt động một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng sai sót do ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý con người. Tuy nhiên, hiện vẫn không ít các khách sạn vừa và nhỏ chỉ thực hiện công việc quản lý khách sạn thủ công. Do đó, đồ án này được thiết kế nhằm tối ưu hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại, tránh tình trạng sai sót và thiếu chính xác trong vấn đề quản lý khách sạn.
Han LUong