Articles — Recent

Papers, presentations, reports and more, written in LaTeX and published by our community. Search or browse below.

On Finding Peak Height of Projectile Using Newtonian Mechanics and Time Measuring Device
On Finding Peak Height of Projectile Using Newtonian Mechanics and Time Measuring Device
My derivation for equation to find peak height of a projectile with time being the only variable being measured using kinematics.
Ivan V. Morozov
Husnul Abid's CV
Husnul Abid's CV
Husnul Abid's CV
Husnul Abid
CS 100 - Lecture 002 Report
CS 100 - Lecture 002 Report
The report explains the second lecture of the CS Freshmen Lecture Series, conducted by Habib University.
Mohammad Ibrahim Ali
Using ResNet for Pulmonary Nodule Classification
Using ResNet for Pulmonary Nodule Classification
Classifying pulmonary nodule CT images as either benign or malignant, using a trained Residual Neural Network.
Owen Li
Math 333  F19 Weekly Homework 1
Math 333 F19 Weekly Homework 1
Proof for 2.17 and 2.22.
Juliet Traini
Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé. Created with the Infographics CV template.
parmanand
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Trong thời buổi hiện nay, CNTT không chỉ là phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống, nhu cầu cá nhân mà còn được xem như thước đo về sự phát triển của bất kì một tổ chức, quốc gia nào. Việc triển khai các hệ thống quản lý giúp gia tăng năng suất hoạt động một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng sai sót do ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý con người. Tuy nhiên, hiện vẫn không ít các khách sạn vừa và nhỏ chỉ thực hiện công việc quản lý khách sạn thủ công. Do đó, đồ án này được thiết kế nhằm tối ưu hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại, tránh tình trạng sai sót và thiếu chính xác trong vấn đề quản lý khách sạn.
Han LUong