Matematikforskning och dess roll i yrkeslivet

Author
abraham deniz
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract
Förbättrad version av det jag la upp tidigare.
Matematikforskning och dess roll i yrkeslivet